top of page
Tuinslang Sprinkler

Welkom bij
Leon van Rijthoven Projectadvies

Project- en procesmanagement in grond, water en groen

Home: Welkom

Even voorstellen


Mijn naam is Leon van Rijthoven. Ik ben geboren in 1968 en ik woon in Made, Noord-Brabant. Al ruim 25 jaar werk ik aan projecten in grond, water en groen. Veelal in de rol van projectleider, projectmanager of omgevingsmanager. Nu richt ik mij op projecten die bijdragen aan een mooiere, duurzame samenleving. Ik wil mijn ervaring inzetten voor klimaatadeptatie, beschermen en verhogen van de biodiversiteit en de energietransititie.

Pasfoto Stassar.jpg
Home: About

Diensten

Hup team

Gebiedsontwikkeling

Publieke, private en particuliere belangen in lijn

Een succesvolle herinrichting van een gebied lukt alleen als verschillende partijen samenwerken.  Op basis van mijn ervaring ben ik in staat (gebieds)doelen in beeld te brengen en te onderzoeken hoe verschillende ontwikkelingen elkaar kunnen versterken. Voedselvoorziening, landschap, natuur, water en economie. Ik stimuleer de samenwerking en borg de resultaten door programmasturing.

Business Meeting

Project- en omgevingsmanagement

Uw doelen bereikt door goede projectresultaten

Een goede definiëring en afbakening van het eindresultaat van een project is voor u van belang om te kunnen beoordelen of het project bijdraagt aan uw doelen. Een gedegen, door mij op te stellen projectplan geeft inzicht en vertrouwen. Vervolgens kan ik het project in uw opdracht sturen op tijd, geld en kwaliteit volgens internationaal erkende standaarden (PRINCE-2 en IPMA-C). Mijn ambitie: iedereen tevreden!

Een toespraak geven

Energietransitie

Lokale regie op grote verandering

De noodzakelijke overgang van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen vraagt om initiatie, realisatie en regie op lokaal en regionaal niveau. Vanuit mijn intrinsieke motivatie en met mijn ervaring met diverse duurzaamheidsinitiatieven wil ik u hier bij helpen.

Ervaring
projectmanagement volgens IPM-model voor dijkversterking, gemalen, keersluizen – omgevingsmanagement voor waterberging, natuurontwikkeling en klimaatadaptatie – programmamanagement voor gebiedsprogramma water – secretariaat bestuurlijke stuurgroep landinrichting – voorzitter Duurzaam Drimmelen – gastdocent projectmanagement bij AVANS+ - projectleiding en directievoering diverse cultuurtechnische projecten

Home: Services

Contact

Patronaatstraat 8
4921 BL MADE
Nederland

0031 610945510

Bedankt voor de inzending!

Business Meeting
Home: Contact
bottom of page